สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสตูดิโอ

ห้อง 1 ห้องนอน

ห้อง 2 ห้องนอน